Nieuws

Afschrijvingen

Kleine en middelgrote vennootschappen

Voor kleine en middelgrote vennootschappen, waarvan het boekjaar begonnen is op 01/01/2020 of later, zijn de regels voor de afschrijvingen gewijzigd.
 
Er zijn 3 wijzigingen doorgevoerd:
 
1. Pro rata afschrijvingen zijn verplicht toe te passen

Investeringen kunnen afgeschreven worden voor het aantal dagen dat ze tijdens het boekjaar in gebruik zijn.
 
Een voorbeeld zal dit verduidelijken. We gaan uit van het gegeven dat het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar. Als je een investering doet op 1 september 2020 voor een waarde van € 1000 en met een afschrijvingsduur van 5 jaar of 20 % per jaar, dan zal de afschrijvingskost voor 2020 niet € 200 bedragen, zoals voorheen, maar € 200 x 122 dagen / 366 dagen of € 66,67. Voor boekjaar 2021 t/m 2024 zal dit telkens € 200 bedragen en voor boekjaar 2025 zal de afschrijving nog € 133,33 bedragen. De afschrijving zal dus over 6 boekjaren gespreid worden ook al bedraagt de afschrijvingstermijn effectief 5 jaar. Dit is een aanzienlijk verschil met het verleden. In het verleden zou ongeacht de datum van de aankoop, in de jaren 2020 t/m 2024 telkens € 200 als afschrijvingskost opgenomen worden.
 
2. Bijkomende kosten moeten ofwel in een keer in de kosten genomen worden ofwel afgeschreven worden volgens het ritme van de investering.
 
Als je een investering doet en hierbij zijn een aantal bijkomende kosten, dan moeten deze bijkomende kosten vanaf nu, ofwel in 1 keer opgenomen worden in het resultaat, ofwel moeten deze bijkomende kosten hetzelfde afschrijvingsritme volgen als de eigenlijke investering. Voorbeelden van deze bijkomende kosten zijn: Registratierechten op onroerende goederen, installatiekosten, honoraria van notarissen, niet-aftrekbare BTW. In het verleden konden kleine en middelgrote ondernemingen vrij hun afschrijvingsritme bepalen voor deze bijkomende kosten. Indien een onroerend goed werd aangekocht (afschrijvingstermijn bv. 25 jaar), dan konden de registratierechten afgeschreven worden op bv. 5 jaar. Dit zal dus voor de toekomst niet meer kunnen.
 
3. Verbod op toepassen degressieve afschrijvingen

Wat zijn degressieve afschrijvingen? Dit is een versnelde afschrijving waarbij er onmiddellijk na de aankoop een hoger percentage kan afgeschreven worden. Het percentage bij aanvang is het dubbele van de normale of lineaire afschrijving, zonder dat dit meer dan 40 % van de totale investering mag bedragen. De degressieve afschrijving wordt telkens op de resterende boekwaarde berekend. Zodra de lineaire afschrijving hoger is dan de degressieve afschrijving, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar een lineaire afschrijving.
 
Een voorbeeld:
Een investering van € 1000 die lineair wordt afgeschreven over 5 jaar, geeft jaarlijks een afschrijving van € 200 (20 %).
Bij een degressieve afschrijving wordt er in het eerste jaar € 400 afgeschreven (het dubbele van 20 %).
Na het eerste boekjaar bedraagt de boekwaarde nog € 600 (€ 1000 - € 400). Hierop wordt in het 2de boekjaar opnieuw 40 % afgeschreven (€ 240).
Na het 2de boekjaar bedraagt de boekwaarde nog € 360 (€ 600 - € 240). De degressieve afschrijving zou dan € 144 bedragen. In dit geval gaat de vennootschap de lineaire afschrijving van € 200 mogen toepassen.
De boekwaarde na boekjaar 3 bedraagt dan € 160 (€ 360 - € 200).
In het 4de boekjaar wordt dan het resterend bedrag van € 160 afgeschreven.
Ter vergelijking: bij een lineaire afschrijving zou pas na 5 jaar de afschrijving volledig gebeurd zijn.
Dit systeem is vanaf boekjaar 2020 dus ook niet meer toegelaten.
 
Besluit: De afschrijvingen zullen in de toekomst over een langere tijd gespreid worden. Het jaar van aankoop zal een beperkte kostenaftrek opleveren.
 

Eenmanszaken en grote vennootschappen
 
Voor éénmanszaken en grote ondernemingen zijn er geen wijzigingen aan de afschrijvingen.
 
Dit wil zeggen dat voor éénmanszaken:

  • Afschrijvingen nog wel voor een volledig jaar kunnen opgenomen worden ongeacht het moment van aankoop.
  • Degressieve afschrijvingen blijven mogelijk voor een éénmanszaak

Over AFB Consult

Boekhoudkantoor in Geel op maat van vennootschappen, KMO's, zelfstandigen en vrije beroepen. Wij staan u bij in uw boekhouding, belastingen en geven fiscaal, financieel en juridisch advies aan starters en ondernemers. 

Onze expertise

Wij zorgen ervoor dat uw boekhouding tip-top in orde is. U kan van ons duidelijke communicatie verwachten, met heldere rapportages en kwalitatieve feedback over de financiële situatie van uw onderneming. 

Volg ons

Contacteer ons

AFB Consult - Erik Bastiaens
Ossestraat 13, 2440 Geel

Tel: 014 15 15 40

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.